Αρχική arrow Ο Σύνδεσμος arrow Ποιοι είμαστε arrow Το καταταστατικό μας

Το καταστατικό μας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται αθλητικός και συνδικαλιστικός σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΧΑΙΑΣ , με έδρα την πόλη της Πάτρας

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του συνδέσμου είναι:
α) Η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου.
β) Η προστασία των συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του συνδέσμου και η εγγραφή του στο εργατικό κέντρο Πατρών.
γ) Η κοινωνική ανύψωση, η προαγωγή και η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου, καθώς και η ενιαία προσπάθεια επίλυσης.
δ) Η υποβοήθηση της επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης των μελών του συνδέσμου, καθώς και η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ τους.
ε) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος του ποδοσφαίρου.
στ) Η παρακολούθηση όλων των τεχνικών εξελίξεων του ποδοσφαίρου.
ζ) Η θέσπιση ποσοστού από τις εισπράξεις του δελτίου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου (ΠΡΟΠΟ) ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό ή ιδιωτικό παίγνιο (στοίχημα), το οποίο έχει ή θα έχει σαν βάση την αξιοποίηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
η) Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει:
α) Με την καλύτερη οργάνωση και διαφώτιση των μελών του.
β) Με την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών (δανειστική βιβλιοθήκη και βιντεοθήκη, εσπερίδες, ημερίδες, σεμινάρια, έκδοση οποιουδήποτε σχετικά με το άθλημα εντύπου και βιβλίων) για την καλύτερη δυνατή τεχνική κατάρτιση και ανύψωση του επιπέδου των μελών του.
γ) Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας των μελών του.
δ) Με την υποβοήθηση των εντεταλμένων οργάνων για εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
ε) Με τη στήριξη νομικής και ασφαλιστικής κάλυψης των μελών του.
στ) Με κάθε μέτρο, που θα κρίνει πρόσφορο ο σύνδεσμος, για τη συνδικαλιστική – οικονομική – επαγγελματική προώθηση των συμφερόντων των μελών του και για την κοινωνική και ηθική εξύψωσή τους, καθώς και για την από κάθε άποψη κατοχύρωσή τους.
ζ) Με τη συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπου και αποδέχεται, τηρεί τα καταστατικά της FIFA,UEFA και ΕΠΟ, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις τους, την ΕΠΣΑ (Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαίας ) , την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τους συνδέσμους προπονητών ποδοσφαίρου και την ομοσπονδία τους, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, το σύνδεσμό (-ους), ερασιτεχνικών ποδοσφαιριστών, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά), με τις αθλητικές αρχές γενικότερα, καθώς και με τα εργατικά σωματεία και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.
η) Με τη διαφώτιση της κοινής γνώμης για τη σημασία της θέσης της αποστολής και της δράσης του προπονητή ποδοσφαίρου στην ελληνική κοινωνία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΟΠΠΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ο σύνδεσμος έχει την υποχρέωση να είναι μέλος της ΟΠΠΕ (Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος) και να γίνει μέλος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Εχει τη δυνατότητα εγγραφής σε διεθνείς οργανώσεις του κλάδου των προπονητών ποδοσφαίρου, αλλά και του ποδοσφαίρου γενικότερα. Πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το περιεχόμενο του άρθρου 7 (Υποχρεώσεις Συνδέσμων-Σωματείων) του καταστατικού της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ), όπως και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων αυτής.
Προϋποθέσεις προσχώρησης και εγγραφής του συνδέσμου στην ΟΠΠΕ είναι:
α) Μέλος της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ) γίνεται κάθε Σύνδεσμος – Σωματείο, που έχει στη δύναμή του διπλωματούχους προπονητές, που αναφέρονται στο άρθρο 5 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
β) Για την προσχώρηση – εγγραφή του Συνδέσμου – Σωματείου στην δύναμη της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ) απαιτείται:
1. Έγγραφη αίτηση, στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των εγγεγραμμένων μελών στα μητρώα του, καθώς και τα τακτοποιημένα ταμειακώς μέλη, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης εγγραφής.
2. Αντίγραφο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος Συνδέσμου – Σωματείου, ότι τα μέλη του έλαβαν γνώση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, το αποδέχονται και ότι αποφάσισαν την προσχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί συνδικαλιστικών οργανώσεων (1264/82).
3 .Ονομαστικός πίνακας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4 .Αντίγραφο καταστατικού, όπως αυτό ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Αποφασίζει, κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση. Κοινοποιεί εντός δύο (2) μηνών την απόφαση στον ενδιαφερόμενο Σύνδεσμο – Σωματείο και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αναγράφει την αιτιολογία.
δ) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εγγραφής του Συνδέσμου – Σωματείου και εντός δυο (2) μηνών δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του για την απόρριψη της αίτησης εγγραφής, ο Σύνδεσμος – Σωματείο δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Πρωτοδικείο (αρμόδια δικαστική αρχή) και να ζητήσει την εγγραφή του, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κωδ. Πολ. Δικονομίας.
Ο Σύνδεσμος – Σωματείο, από την κοινοποίηση της απόφασης του Πρωτοδικείου, που διατάζει την εγγραφή του, γίνεται μέλος της Ομοσπονδίας, χωρίς άλλη διατύπωση.
ε) Εάν η απόφαση του Δ.Σ. είναι θετική, ως προς την εγγραφή του Συνδέσμου – Σωματείου στη δύναμη της ΟΠΠΕ, κοινοποιεί την απόφασή του εγγράφως.
στ) Από κάθε νομό της χώρας δικαίωμα εγγραφής στην ΟΠΠΕ έχει μόνο ένας Σύνδεσμος – Σωματείο.
Μεταξύ πολλών υποψηφίων, θα εγγράφεται αυτός που υπέβαλλε πρώτος την αίτησή του . Δεύτερος Σύνδεσμος, από την ίδια νομαρχία, δεν μπορεί να εγγραφεί στην δύναμη της ΟΠΠΕ , εκτός εάν έχει διαλυθεί νομίμως ο πρώτος εγγεγραμμένος ή έχει καταστεί ανενεργός και δεν μετείχε τουλάχιστον στις δυο τελευταίες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν ημεδαποί ενήλικες, οι οποίοι είναι :
1) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) των ελληνικών πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου.
2) Οι διπλωματούχοι της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, καθώς και των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
3) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού των χωρών του πρωτοκόλλου της αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA.
4) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99, όπως ισχύει.
5) Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες προπονητών, απαιτείται και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
6) Διευκρινίζεται ότι όπου, στο παρόν, μνημονεύεται η λέξη προπονητής, εννοείται και προπονήτρια.
Όλα τα μέλη του συνδέσμου (προπονητές ποδοσφαίρου: ΓΓΑ, ΤΕΦΑΑ, ΕΠΟ, ξένων σχολών) αποκαλούνται προπονητές ποδοσφαίρου, είναι ισότιμα μέλη του συνδέσμου, με μόνη διαφορά την άδεια άσκησης επαγγέλματος, που βάσει την κείμενη νομοθεσία τους επιτρέπει να εργάζονται σε ΠΑΕ ή σωματεία ανάλογης κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Ο αριθμός των μελών του συνδέσμου είναι απεριόριστος.
Τα μέλη του συνδέσμου γίνονται δεκτά κατόπιν αιτήσεώς τους, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) τουλάχιστον μελών του συνδέσμου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του συνδέσμου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο τίτλους, με πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι ο αιτών για εγγραφή δεν διώκεται ποινικά και με αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκε για κάποια ατιμωτική πράξη.
Οι απορριπτικές αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.
Κατά της απόφασης του Δ.Σ., που απέρριψε την περί εγγραφή μέλους αίτηση, ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο αρμόδιος επιτρέπεται να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον για την καταδίκη του συνδέσμου σε δήλωση βούλησης.
Ανά πάσα στιγμή το μέλος του Συνδέσμου, μετά από αίτημα του Δ.Σ., είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν διώκεται ποινικά και αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκε για κάποια ατιμωτική πράξη. Και στις δύο περιπτώσεις οι ημερομηνίες λήξης ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Ο Σύνδεσμος – Σωματείο, χωρίς καμιά εξαίρεση, δεν θα εγγράψει ως μέλος του, προπονητή που υπήρξε μέλος άλλου Συνδέσμου, εάν δεν έχει προσκομίσει επίσημο έγγραφο (βεβαίωση) του προηγούμενου Συνδέσμου – Σωματείου που ανήκε, ότι έχει εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι προπονητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύνδεσμο του νομού της μόνιμης κατοικίας τους. Εάν, στον νομό της μόνιμης κατοικίας τους δεν λειτουργεί νόμιμα Σύνδεσμος – μέλος της ΟΠΠΕ, τότε πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Σύνδεσμο όμορου νομού, που είναι νόμιμα εγγεγραμμένος και μέλος στην ΟΠΠΕ. Εξαίρεση προς τούτο, αποτελούν οι προπονητές που είναι μόνιμοι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι δύνανται να επιλέγουν οιονδήποτε Σύνδεσμο – μέλος της ΟΠΠΕ, ο οποίος λειτουργεί νομίμως, εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΝΟΜΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Τα μέλη του συνδέσμου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός(1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εκτός αν έχουν τελεσίδικα καταδικασθεί από ελληνικά δικαστήρια για αξιόποινη πράξη προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, οπότε εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας του μέλους του συνδέσμου.
Το δικαίωμα εγγραφής στο σύνδεσμο προϋποθέτει την καταβολή έξη ευρώ (6 ευρώ ) εφ’ άπαξ, καθώς και τη μηνιαία συνδρομή που ορίζεται σε πέντε ευρώ (5 ευρώ )
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αυξομειώνει με αιτιολογημένη απόφαση τα ποσά αυτά.
Το Δ.Σ. έχει ακόμη τη δυνατότητα όταν κρίνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το σύνδεσμο να ορίσει έκτακτη εισφορά.
Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν στέλνοντας στον σύνδεσμο αντίγραφο συμφωνητικού εργασίας με τις ομάδες του (ΠΑΕ ή Συλλόγους), μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του. Υποχρεούνται δε να ενημερώσουν και τη λύση της συνεργασίας τους με τις ομάδες τους για να μπορούν αυτόματα να εγγράφονται στη λίστα ανέργων του συνδέσμου.
Είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάζονται με ταυτότητα εργασίας πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
Κάθε μέλος του συνδέσμου ή του Δ.Σ. αυτού, επειδή ο σύνδεσμος δεν είναι αθλητικό σωματείο, αλλά συνδικαλιστικός σύνδεσμος, μέλος της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (συνδικαλιστικός φορέας – δευτεροβάθμια αρχή του συνδέσμου), έχει το δικαίωμα να προσφέρει τις όποιες υπηρεσίες του στο σύνδεσμο με αμοιβή, με την προϋπόθεση να είναι τουλάχιστον 10% (δέκα τοις εκατό) χαμηλότερη η προσφορά εργασίας του, από τη χαμηλότερη κατατεθειμένη προσφορά τρίτου προσώπου μη μέλους του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Τα μέλη του συνδέσμου εφ’ όσον τηρούν το παρόν καταστατικό και είναι ταμειακώς εντάξει δικαιούνται:
α) Να παρίστανται στις κάθε φορά διοργανωμένες από το Δ.Σ. του συνδέσμου Γενικές Συνελεύσεις και να ασκούν τον έλεγχο της Διοίκησης.
β) Να συμμετέχουν στην εκλογή των οργάνων του συνδέσμου και να εκλέγονται σ’ αυτά.
γ) Εάν συντρέχει λόγος να ζητούν την ηθική, υλική και επιμορφωτική βοήθεια του συνδέσμου για την εξύψωση των επαγγελματικών συμφερόντων τους.
δ) Να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια του συνδέσμου ως σύνεδροι, αλλά και ως εισηγητές.
ε) Να λαμβάνουν στην ειδική τιμή μέλους, το όποιο έντυπο κυκλοφορήσει ο σύνδεσμος, τα βιβλία του συνδέσμου και τις οποιεσδήποτε προσφορές με τη μορφή χορηγίας, που θα δεχθεί ο σύνδεσμος.
στ) Να έχουν νομική υποστήριξη και ασφαλιστική κάλυψη με την καταβολή πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς.
ζ) Να είναι κάτοχοι ταυτότητας – μέλους του συνδέσμου και ταυτότητας ελευθέρας εισόδου σε όλα τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της χώρας που εκδίδει η ΓΓΑ ή η ΕΠΟ.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται και τα από αυτή απορρέοντα δικαιώματα κι υποχρεώσεις άρχονται από την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί να αναδείξει επίτιμα μέλη του Συνδέσμου πρόσωπα, που αποδεδειγμένα προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον σύνδεσμο κατόπιν εγγράφου παραιτήσεώς τους, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, εξακολουθούν δε να είναι υπόχρεα έναντι του συνδέσμου για τις μέχρι της αποχωρήσεως οφειλόμενες συνδρομές.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

Διαγράφεται και αποβάλλεται από το σύνδεσμο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. κάθε μέλους, που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις προς το σύνδεσμο εισφορές πέραν της διετίας . Μέλος διαγραφέν λόγω καθυστερήσεως των συνδρομών του δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του:
1) Εφ’ όσον καταβάλλει πέραν του δικαιώματος εγγραφής και όλες τις μέχρι της διαγραφής του καθυστερούμενες συνδρομές, άλλως τις καθυστερούμενες συνδρομές για τις οποίες διεγράφη και όσες θα κατέβαλε από τη διαγραφή του μέχρι την επανεγγραφή του και
2) Εφ’ όσον υπάρχει κατά την κρίση της Διοικήσεως δικαιολογημένη αδυναμία πληρωμής.
Το αποβληθέν μέλος σε δυο μήνες από τη γνωστοποίηση σ’ αυτό της περί αποβολής και διαγραφής απόφασης, δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, αν η αποβολή του έγινε κατά παράβαση του καταστατικού ή δεν συνέτρεχε σπουδαίος λόγος γι’ αυτή.
Μέλη του συνδέσμου που απεχώρησαν, διεγράφησαν ή απεβλήθησαν ή εξήλθαν του συνδέσμου, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του συνδέσμου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή ως όργανο ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης.
Η θητεία του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τρία (3) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 13

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του συνδέσμου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συνδέσμου και διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον σύνδεσμο, εποπτεύει και ελέγχει το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, ίδια δε:
α) Διενεργεί έλεγχο στις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του Δ.Σ.
β) Εγκρίνει ή απορρίπτει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
γ) Εκλέγει την εφορευτική επιτροπή, το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην ΟΠΠΕ ή σε άλλες αθλητικές οργανώσεις.
δ) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
ε) Αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή μέλους και για την εγγραφή μέλους, που δεν έγινε δεκτή από το Δ.Σ.
στ) Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του συνδέσμου.
ζ) Αποφασίζει για τη διάλυση του συνδέσμου.
η) Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.
θ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία ή μυστική μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 15 του παρόντος.
Έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί από το Δ.Σ., όταν αυτό επιβάλλεται για το συμφέρον του συνδέσμου ή αν ζητηθεί αυτό εγγράφως από το ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο σε τόπο, ημέρα και ώρα που γίνονται γνωστά στα μέλη με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στη Γενική Συνέλευση τίθενται για έγκριση:
α) Ο απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
β) Ο οικονομικός απολογισμός
γ) Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για οικονομική διαχείριση.
Κατά τη Γενική Συνέλευση μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη κάθε άλλο θέμα, εκτός από εκείνα τα οποία επιφέρουν τροποποίηση καταστατικού, διάλυση του συνδέσμου ή μεταβολή του σκοπού του, οπότε γι’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται σύγκληση ειδικής έκτακτης Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται το ½ και πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών της, μη γενομένης δε απαρτίας συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. την επόμενη μέρα, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 πλέον ενός των μελών, διαφορετικά και σε περίπτωση που και αυτή δεν βρίσκεται σε απαρτία, τότε συγκαλείται τρίτη Γ.Σ μετά από δυο ώρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ? πλέον ενός των μελών.
Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις δε χρειάζεται νέα πρόσκληση. Για τη λήψη όμως απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού, διάλυση του συνδέσμου ή μεταβολή του σκοπού του, απαιτείται για το έγκυρο της απόφασης η παρουσία του ½ πλέον ενός των ταμιακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των ? πλέον ενός των παρόντων μελών.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την έγκριση – απαλλαγή των καθηκόντων του.
Στη συνέχεια εκλέγεται πρόεδρος της Γ.Σ. και Γραμματέας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αφορούν εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπου ΟΠΠΕ ή άλλων οργανώσεων παίρνονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό σε ειδικές περιπτώσεις. Η αυθημερόν ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής οργάνων, καθώς και το σύστημα της απλής αναλογικής επιβάλλεται σε κάθε Σύνδεσμο – Σωματείο – μέλος της ΟΠΠΕ.
Οι ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου και απαραίτητα μαζί με την ταυτότητα μέλους του συνδέσμου.
Για την εγκυρότητα των εκλογών απαιτείται δικαστικός αντιπρόσωπος.
Αντιπρόσωποι που, για οποιοδήποτε λόγο, κωλύονται να πάρουν μέρος στο Συνέδριο αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους.
Ο Σύνδεσμος – Σωματείο, εκπροσωπείται στην ΟΠΠΕ και διαθέτει αριθμό ψήφων, ανάλογα με τον αριθμό των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του, που ψήφισαν, κατά την τελευταία, προ του Πανελλαδικού Συνεδρίου, Γενική Συνέλευσή του.
Η αναλογία αυτή ορίζεται ως εξής: ένας (1) αντιπρόσωπος (μια ψήφος στη Γ.Σ.) ανά τριάντα (30) ψηφίσαντα μέλη. Το μέτρο ισχύει για το σύνολο των ψηφισάντων. Σε περίπτωση που υπολείπεται κλάσμα, εφόσον τούτο ξεπερνάει το μισό του μέτρου, θα λογίζεται σαν πλήρες μέτρο. Δεν αντιπροσωπεύεται ο Σύνδεσμος – Σωματείο, εάν δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου. Μια θέση αντιπροσώπου, από τους αναλογούντες σε σωματείο, καταλαμβάνει υποχρεωτικά ο Πρόεδρός του.
Οι λοιποί αντιπρόσωποι του Συνδέσμου – Σωματείου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκλέγονται από την τελευταία, προ του Συνεδρίου, Γενική Συνέλευση του, με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία και εφόσον αυτή έχουν διενεργηθεί κατά το τελευταίο, προ του Πανελλαδικού Συνεδρίου, τρίμηνο.
Τα πρακτικά εκλογής τους υποβάλλονται στην Ομοσπονδία, το αργότερο, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την, αρχικά, ορισθείσα ημέρα του Συνεδρίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ελέγχει τα πρακτικά και λοιπά στοιχεία και εφοδιάζει κάθε αντιπρόσωπο με κάρτα Συνέδρου.
Για την επικύρωση αντιπροσώπων συνδέσμων, πέραν του ενός (1) ανά σύνδεσμο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και απόδειξη παρουσίας αντιπροσώπου δικαστικής αρχής, όπως το άρθρο 7, παράγραφος «γ» του καταστατικού της ΟΠΠΕ ορίζει.
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής του στο Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο τέλος των εργασιών της Γ.Σ. εκλέγεται με ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή, που μαζί με τον δικαστικό αντιπρόσωπο είναι υπεύθυνη για την διενέργεια των εκλογών.
Τα αποτελέσματα, τα ψηφοδέλτια και τη σφραγίδα του συνδέσμου την παραδίδει στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο σύνδεσμος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται στη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη, που είναι ταμειακώς εντάξει και δεν εμπίπτουν σε κωλύματα του άρθρου επτά (7).
Τα αξιώματα των οργάνων του συνδέσμου είναι άμισθα. Τα έξοδα που καταβάλουν τα μέλη του Δ.Σ. και οι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποί του καλύπτονται από το ταμείο του συνδέσμου μετά από έγκριση του Δ.Σ.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί τρία (3) χρόνια.
Εξαιρετικώς η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. από τους ιδρυτές του συνδέσμου λήγει αυτόματα με την έγκριση του παρόντος καταστατικού, υποχρεούμενο να συγκαλέσει την πρώτη Γ.Σ. μέσα σε έξι (6) μήνες από την προαναφερθείσα έγκρισή του.
Η εκλογή του Δ.Σ γίνεται δια ψηφοδελτίων. Οι πρώτοι εννιά (9) κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., οι δε επόμενοι κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων, η εκλογή γίνεται με κλήρωση των ισοψηφούντων.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμπέσουν στο αυτό πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, του Α’ Αντιπροέδρου, του Β’ Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερους των συμβούλων.
Οι αντιπρόσωποι των συνδέσμων στην ΟΠΠΕ ή σε άλλες οργανώσεις, όπως εργατικά κέντρα, συνομοσπονδίες κ.α., εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες του συνδέσμου και η θητεία τους είναι ίσης διάρκειας με του Δ.Σ.
Όσοι εκλεγούν σε όργανο β΄ βάθμιας ή γ΄ βάθμιας οργάνωσης, παραμένουν για όσο χρόνο έχουν εκλεγεί στο όργανο αυτό. Αν η θητεία τους ή ίση με τη Γενική Συνέλευση του συνδέσμου, έχει τελειώσει και δεν έχουν πάλι εκλεγεί ως αντιπρόσωποι του συνδέσμου, παραμένουν στο όργανο, αλλά δεν εκπροσωπούν τον σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΡΤΙΑ

Εντός δέκα (10) ημερών από τις αρχαιρεσίες, το Δ.Σ. κατά τη πρώτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος, εκλέγει με ψηφοφορία έναν Πρόεδρο, δυο Αντιπροέδρους, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και έναν Ταμία.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, λαμβάνει δε τις αποφάσεις του κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογίζεται διπλή η ψήφος του Προέδρου.
Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Έκτακτη συνεδρίαση μπορεί ακόμη να γίνει όταν ζητηθεί από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη με έγγραφη αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
Την ημερήσια διάταξη κανονίζει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει), το οποίο απουσιάζει από τρεις (3) συνεχόμενες Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες έχει εγγράφως ειδοποιηθεί (ταχυδρομείο, φαξ, e-mail, κλπ.), χωρίς να έχει ενημερώσει εγγράφως το Δ.Σ. για την εκάστοτε επαρκώς δικαιολογημένη απουσία του, αυτοδίκαια εκπίπτει από τη θέση του στο Δ.Σ, την οποία καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Για την έκπτωση από μέλος του Δ.Σ., απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι το εκτελεστικό όργανο του συνδέσμου και:
α) Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του.
β) Εφαρμόζει το καταστατικό και τις όποιες διατάξεις διέπουν τον σύνδεσμο.
γ) Παύει και διορίζει τους έμμισθους υπαλλήλους του συνδέσμου.
δ) Παρακολουθεί τη δράση των μελών του.
ε) Καλεί τη Γενική Συνέλευση και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
στ) Υποβάλλει στις Γενικές Συνελεύσεις έκθεση της δραστηριότητάς του και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις του.
ζ) Ορίζει εκπροσώπους όπου χρειάζεται, στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
η) Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
θ) Διαχειρίζεται τα κεφάλαια και την περιουσία του συνδέσμου και υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
ι) Διαχειρίζεται τα εν γένει συμφέροντα του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον σύνδεσμο ενώπιον κάθε αρχής (δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής κλπ.), συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, δίνει και αφαιρεί το λόγο, ανακαλεί τους παρεκτρεπόμενους, διακόπτει και λύνει τις συνεδριάσεις, ανακοινώνει τα από την τελευταία συνεδρίαση συμβάντα, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, λογοδοτεί ενώπιον της Γ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο, υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα, μονογραφεί τα λογιστικά βιβλία και γενικά μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του συνδέσμου και την ακριβή τήρηση του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.
Τον πρόεδρο που απουσιάζει ή που κωλύεται, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του συνδέσμου, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του, εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας, συντάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα κεκανονισμένα βιβλία, επιμελείται τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών του συνδέσμου, εισηγούμενος τις αντιλήψεις του Δ.Σ. επί των υπό συζήτηση θεμάτων από άποψης κανονισμών.
Τον Γενικό Γραμματέα που απουσιάζει ή που κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του συνδέσμου και πληρώνει τις εντός των ορίων των αποφάσεων του Δ.Σ. δαπάνες αυτού, βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από αυτόν και από τον Πρόεδρο και διατηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισης για την οποία ευθύνεται προσωπικά.
Κάθε χρόνο και κάθε φορά που του ζητηθεί από το Δ.Σ., συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του και τον υποβάλει στο Δ.Σ.
Κρατάει στα χέρια του για τρέχουσες ανάγκες χρηματικό ποσό, που το καθορίζει το Δ.Σ. Οι εισπράξεις που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, κατατίθενται σε τράπεζα και σε έντοκο λογαριασμό και ενεργεί τις καταθέσεις και τις αναλήψεις. Για να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, ακόμη και υπάλληλο του συνδέσμου, χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ.
Ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη εσόδων και έγκαιρη πληρωμή εξόδων και υποχρεώσεων του συνδέσμου.
Για κάθε είσπραξη πρέπει να εκδίδει θεωρημένη απόδειξη και να τηρεί αντίγραφα.
Για κάθε πληρωμή και για κάθε έξοδο πρέπει να τηρεί μαζί με το ένταλμα πληρωμής και παραστατικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη παραστατικού στοιχείου για έξοδο ή πληρωμή, πρέπει να υπάρχει προέγκριση του Δ.Σ. Αν και αυτή δεν ήταν δυνατή και δεν εγκριθεί τελικά από το Δ.Σ., χρεώνεται ο ίδιος το οποιοδήποτε κόστος.
Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή όταν πρέπει για τον επιβαλλόμενο έλεγχο.
Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε επιζήμια εκ της δραστηριότητάς του διαχειριστική πράξη ή παράλειψη.
Τον Ταμία που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας εκ των συμβούλων για έναν μήνα, πέραν δε του χρονικού αυτού ορίου, εκλέγεται από το Δ.Σ. άλλος Ταμίας εκ των μελών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Αυτή παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους τις εισπράξεις, πληρωμές και την οικονομική διαχείριση, ελέγχει τους υποβαλλόμενους ισολογισμούς, συντάσσει δε και υποβάλλει στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. τις σχετικές εισηγήσεις και εκθέσεις αυτής.
Η θητεία αυτής είναι τριετής, εκλέγεται κατά την εκλογή της Διοίκησης και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Η επιτροπή αυτή υποχρεούται να καταρτίσει την έκθεση αυτής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, την οποία και οφείλει να παραδώσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος υποχρεούται να την συμπεριλάβει στη λογοδοσία του προς τη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΟΡΟΙ

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών
β) Η μηνιαία εισφορά των μελών
γ) Η έκτακτη εισφορά των μελών
δ) Η εισφορά από αγοραστές ή συνδρομητές των εντύπων του συνδέσμου (μέλη του συνδέσμου και μη)
ε) Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν στα μέλη του συνδέσμου
στ) Τα έσοδα από τους χορηγούς και τους διαφημιζόμενους από το σύνδεσμο με οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης
ζ) Τα κάθε μορφής έσοδα από κάθε είδους εκδηλώσεις, λαχειοφόρους αγορές, διαφημιστικά είδη του συνδέσμου κλπ.
η) Οι κάθε φύσεως δωρεές, κληροδοτήματα και οι από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς τον σύνδεσμο.
θ) Η από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ποδοσφαιρική Αρχή και από κάθε άλλη κρατική αρχή επιχορήγηση.
ι) Το ποσοστό από τις εισπράξεις του Δελτίου Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΠΡΟΠΟ) ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό ή ιδιωτικό παίγνιο (στοίχημα), το οποίο έχει ή θα έχει σαν βάση την αξιοποίηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
κ) Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία, ή ποσοστά και άλλα άυλα δικαιώματα, που καθορίζονται από τον νόμο και τη διοικητική πρακτική.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα, που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΧΑΙΑΣ και στο κέντρο αυτής απεικονίζεται ένας προπονητής κρατώντας μια μπάλα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Την πειθαρχική εξουσία επί των μελών ασκεί το Δ.Σ., του οποίου οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.
Καμία ποινή δεν επιβάλλεται προτού κληθεί το μέλος σε έγγραφη απολογία.
Κατά της αποφάσεως του Δ.Σ., επιτρέπεται προσφυγή στην πρώτη Γ.Σ. Οι πράξεις για τις οποίες επιβάλλονται στα μέλη πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:
α) Όταν βεβαιώνεται ηθελημένη παράβαση του καταστατικού
β) Εκ προθέσεως παρεμβολή προσκομμάτων στις σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο αποφάσεις και πράξεις της Διοικήσεως.
γ) Απρεπής συμπεριφορά προς τα μέλη και δυσφήμιση αυτών.
δ) Διατάραξη της τάξης στις γενικές συνελεύσεις.
ε) Συμμετοχή σε επεισόδια κατά τη διάρκεια αγώνων σε βάρος διαιτητών, εποπτών γραμμών ή αντιπροσώπων Οργανώτριας Αρχής ή συναδέλφων .
στ) Πράξεις και συμπεριφορά, που απάδει στην ιδιότητα του μέλους ή στην ιδιότητα του προπονητή ποδοσφαίρου.
Ανάλογα με τις περιστάσεις, υπό τις οποίες εξετελέσθησαν οι πράξεις αυτές, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
1. Έγγραφη επίπληξη.
2. Χρηματική ποινή, το ύψος της οποίας, καθορίζεται από το Δ.Σ., δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο των 50,00 ευρώ, ούτε ανώτερο των 100,00 ευρώ.
3. Προσωρινή απαγόρευση φοιτήσεως στο εντευκτήριο του συνδέσμου.
4. Εισήγηση αφαίρεσης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
5. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποφασίσει την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, κοινοποιεί την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο, στην Ομοσπονδία και τις Αθλητικές Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΛΥΣΗ

Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου, η περιουσία του περιέρχεται στο ίδρυμα του νομού μας με την την επωνυμία ΜΕΡΙΜΝΑ .

ΑΡΘΡΟ 29

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

Σε περίπτωση τυχόν ασάφειας του καταστατικού, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, αποφασίζει το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του καταστατικού αυτού και της κείμενης νομοθεσίας.
Για μη προβλεπόμενο θέμα εκτός των πλαισίων του καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να ρυθμιστεί με ειδικό κανονισμό, που θα εισάγει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. του συνδέσμου.
Το παρόν καταστατικό , όπως τροποποιήθηκε , εγκρίθηκε από την Γ.Σ. των μελών στην Πάτρα την 22 Φεβρουαρίου 2010 και αποτελείται από 29 άρθρα .

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ

plegas Σχολή Οδηγών


Ο καιρός στην Πάτρα

Ο καιρός τώρα
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 23 °C
Δευτέρα, 25 Ιούν
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 20 ως 25 °C
Τρίτη, 26 Ιούν
Μερική λιακάδα με καταιγίδες Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 22 ως 25 °C
Τετάρτη, 27 Ιούν
Μερική λιακάδα με καταιγίδες Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 22 ως 25 °C
Πέμπτη, 28 Ιούν
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 22 ως 26 °C
Παρασκευή, 29 Ιούν
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 23 ως 25 °C

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 3 επισκέπτες σε σύνδεση
Πάνω
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.